Welkom bij

Wereldwinkel Rhenen

Privacy verklaring Wereldwinkel Rhenen

Uw privacy is voor Wereldwinkel Rhenen van groot belang. Wij willen graag zorgvuldig en volgens de privacywet (AVG) omgaan met uw gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.rhenen.wereldwinkels.nl  en in de winkel doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Klantenkaart
Vaste klanten kunnen voor korting sparen via een vaste-klantenkaart. Op deze kaart vult de klant zelf een aantal persoonsgegevens in. De persoonsgegevens die op deze kaart ingevuld kunnen worden zijn:

naam, sexe (optioneel), telefoonnummer (optioneel), adres (optioneel), e-mailadres (optioneel)

Een e-mailadres wordt alleen ingevuld als men aangeeft de Nieuwsbrief te willen ontvangen. De vaste-klantenkaart wordt bewaard in de winkel, bij de kassa. Alleen vrijwilligers van de winkel hebben toegang tot deze kaarten. Kaarten die 2 jaar niet gebruikt zijn worden vernietigd.

Nieuwsbrief
De mailadressen die opgegeven worden op de klantenkaarten worden door vast aangewezen vrijwilligers in een excelbestand gezet. In dit excelbestand staan verder geen andere persoonsgegevens. Het e-mailadressen-bestand wordt gebruikt om de Nieuwsbrief te sturen.  Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en acties. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt verwijderd uit het excel-bestand zodra u aangegeven heeft geen Nieuwsbrief meer te willen ontvangen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, alleen wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.